OmiSys Logo

Omicron Systems Scandinavia AB

 

Från och med 2012-12-18 är Omicron Systems Scandinavia AB ett helägt dotterbolagt till Profcon Electronics AB, en del av Olsson & Jansson-gruppen (se http://www.profcon.se för mer information).

Du kommer automatiskt att vidarebefodras till www.profcon.se om 15 sekunder.